I en dokumentar om lukkede trossamfunn har NRK Brennpunkt denne uken satt søkelys på Jehovas Vitner, og deres interne domstol, der medlemmer ekskluderes dersom de har brutt trossamfunnets strenge regler.