– Når man legger ned Budbæreren mister man en viktig arena for diskusjon, sier Per Eriksen, den tidligere redaktøren for Frikirkens organ Budbæreren.