– Prinsipielt sett kan ingen pålegge en biskop eller en ansattrepresentant å stemme med folkeflertallet slik systemet er per i dag, sier Harald Hegstad, representant for Nominasjonskomiteens liste i Oslo bispedømme.