– Jeg har vanligvis ikke problemer med å finne ord, men her blir jeg målløs. Hva har formålet til utvalget vært? Har det vært å skape forsoning mellom parter, eller å renvaske Jørgen Aass, spør Jorid Gamst Tvedt.