Fra nå av skal ikke Filadelfiakirken Oslo stille som krav at nye medlemmer må la seg døpe med troendes dåp, også kjent som «voksendåp».