– I tvilstilfeller bør det alltid være skjønnsmessige vurderinger. Det er for eksempel viktig at et individuelt feiltrinn fra en menighet, en enkelt leder eller menighetsmedlem ikke fører til at hele trossamfunnet mister støtte, sier Sturla J. Stålsett, professor ved MF Vitenskapelig høyskole.