Landsstyret har kommet fram til at vi er nødt til å gjøre kraftige inngrep i dagens organisasjonsstruktur for å unngå konkurs, sier Roald Gundersen, daglig leder i Norges Samemisjon (NSM).