Eldsterådet til Filadelfiakirken Oslo ønsker å åpne opp for at man kan bli medlem uten å bli døpt med troendes dåp – også kjent «voksendåp». Tirsdag kveld vil menighetens årsmøte ta stilling til forslaget om å endre på kravene til hvem som kan bli medlem i kirken.