– Når det kommer saker til oss om maktmisbruk i organisasjonen, så er det klart at vi tar det alvorlig. Vår oppgave nå er å undersøke om NLMs hovedstyre og hovedledelsen har håndtert de varslede sakene på en forsvarlig måte, sier Arvid Gusland, leder for kontrollkomiteen til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).