Det var i eit møte 26. mars at styret i Evangeliesenteret blei einige om å avlutte samarbeidet med TV Visjon Norge, som blir leia av Jan Hanvold.