– Norske kommuner bør ha en bevisst religions- og livssyns-
politikk. Man bør involvere 
menighetene i prosessen. Det er de som kjenner nærmiljøene og lokale problemstillinger og utfordringer, sier Ånund Brottveit, forskningssjef ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).