«Fagert er landet», er en av mange salmer som ville blitt sunget i kristne kirker og bedehus på 17. mai førstkommende søndag – dersom de hadde vært åpne. Den kristne tradisjonen er full av fedrelandskjærlighet – noen vil kanskje også kalle det nasjonalisme.