– Det er uvant å få slike telefoner om kirkebrann. Ting som en bare har lest om, skjedde plutselig her, forteller Birgitte Bentzrød, prost i Nord-Gudbrandsdal.