Den norske kirke

Leder for Presteforeningen ut mot nytt forslag til kirkelig organisering: – Ugreit

KIRKELIG ORGANISERING: Martin Enstad, leder i Presteforeningen, er sterkt kritisk til kirekerådsdirektørens forslag til hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret i den nye kirkelige organiseringa. – Kan bety årevis med venting og uvisshet.

– De kan ikke gå inn for en løsning som så opplagt svekker prestetjenesten. Og da er det i prinsippet bare to andre muligheter: Enten å gå inn for en nasjonal arbeidsgiverlinje eller å beholde de to arbeidsgiverne slik det er i dag.

Sånn lyder reaksjonen til Martin Enstad, leder i Presteforeningen, når han har studert sakspapirene til denne månedens kirkerådsmøte. Der kommer det fram at kirkerådsdirektøren ønsker at Kirkerådet skal vedta lokalt forankret arbeidsgiveransvar som modell for den nye kirkelige organiseringa.

Det lanseres som det beste av de to forslagene som nå ligger på bordet, hvor det andre går ut på å sentralisere arbeidsgiveransvaret og legge det under rettssubjektet Den norske kirke. Martin Enstad er helt uenig i kirkerådsdirektørens anbefaling.

– Vi ønsker en nasjonal arbeidsgiverlinje, forklarer Enstad til Vårt Land. Han har også publisert et innlegg på Presteforeningens nettside hvor han går i detalj på hvorfor han mener det er den beste løsningen.

Prostifellesråd avvist av Kirke-Norge

Det er over et år siden Müller-Nilssen-utvalget leverte sin rapport med forslag til ny kirkelig organisering. Siden den gang har rapporten vært utsatt for kritikk fra mange hold, spesielt rettet mot opprettelsen av såkalte prostifellesråd. Disse har vært lansert som svaret på det store spørsmålet: Hvem skal være de kirkelige ansattes arbeidsgiver når to arbeidsgiverlinjer skal bli til én?

– Den høringa som ble sendt ut er ei ganske komplisert høring. Høringssvarene spriker, men det som er tydeligst er at Kirke-Norge ikke ønsker prostifellesråd. Det er hverken lokalt nok eller stort nok. Derfor blir jeg ganske overraska over at nettopp prostifellesrådet lanseres som løsningen, forklarer Enstad.

Noen vil overføres på ett tidspunkt, mens andre på et helt annet. Det kan bety årevis med venting og uvisshet. Det er både derekrutterende og demotiverende for prestene

—  Martin Enstad

Bakgrunnen for kritikken er at Enstad mener den lokale modellen forutsetter at det likevel må opprettes prostifellesråd, til tross for den store motbøren forslaget har møtt i ulike kanter av Kirke-Norge.

Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen har tidligere forklart modellen til Vårt Land på følgende måte:

– Det som er foreslått er å bygge på soknet som rettssubjekt, men likevel be fellesråd om å få til et samarbeid om større enheter, sa Nilsen og la til:

– Det handler om at prestetjenesten vanskelig lar seg organisere på et lavere nivå enn prostiet, fordi det er få prester. Det må gjøres slik for å legge til rette for ferie og fritid for prestene.

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet.

Mangeårig omstilling

Martin Enstad er enig med Ingrid Vad Nilsen i at prester må organiseres høyere enn på sokneråd.

– Det er helt umulig å organisere prestene i soknet hvis vi skal kunne ha en rimelig fordeling av arbeidsmengde. Dermed foreslås det å flytte deler av ansvaret til soknet for så å tvinge soknene til likevel å organisere tverrkommunale samarbeidsorgan, sier han.

Enstad forteller videre at disse tverrkommunale fellesrådene vil bety en omstilling for presteskapet som kan ta mange år.

– Noen vil overføres på ett tidspunkt, mens andre på et helt annet. Det kan bety årevis med venting og uvisshet. Det er både derekrutterende og demotiverende for prestene.

Han håper Kirkerådet går inn for løsningen med nasjonal arbeidsgiverlinje i stedet for den lokale som er foreslått i sakspapirene.

Åpent brev

Også fagforbundet teoLOgene reagerer på kirkerådsdirektørens forslag, som de i et åpent brev på Facebook omtaler som «en ødeleggende arbeidsgivermodell».

– Fagforbundet teoLOgene er mildest talt forundret over Kirkerådsdirektørens forslag om en arbeidsgiverorganisering som snikinnfører en prostirådsmodell, eller noe som ligner.

De viser til at høringsrunden om denne modellen har «gitt klare resultater»:

– Et overveldende flertall av høringsinstanser har vendt tommelen ned. Likevel trekker direktøren elementer fra prostirådsmodellen ut av skuffen igjen.

Fagforbundet skriver at konsekvensene av forslaget innebærer «en gradvis overføring av arbeidsgiveransvar for prestene til sokn som frivillig skal finne frem til å slå seg sammen til større enheter».

– Noe slikt kan ta tid i distriktene, men gå raskere i byområder. Uansett vil det bety en oppsplitting av arbeidsgiveransvaret til mellom 100 og 200 arbeidsgivere.Vi har sagt det før – små arbeidsgivere øker risikoen for manglende arbeidsgiverkompetanse, skriver de blant annet.

https://www.fagforbundet.no/yrke/teologene/aktuelt/apent-brev-til-kirkeradet.-ang-modell-kirkelig-organisering/ Hele...

Posted by Fagforbundet teoLOgene on Friday, May 20, 2022

– Lite relevant

Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen er forelagt kritikken fra de to fagforbundene, og kommenterer saken slik:

– Vi har tegnet ut to ulike modeller for organisering av kirken til behandling i Kirkerådet. Hva min innstilling er, er lite relevant – det er KRs behandling og vedtak i saken som er viktig. Derfor har jeg sagt mitt gjennom sakspapiret, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Hun påpeker at det nå er «mange interessenter som melder høylytt interesse».

– Dette er en sak til politisk behandling der arbeidstakerorganisasjonene ikke har medbestemmelse før vi kommer til en implementeringsfase.

Videre skriver Vad Nilsen at det helt sikkert vil komme spekulasjoner om hva de ulike uttegnede modellene vil føre til.

– Dette er det politikerne som må ta stilling til, så skal jeg i neste runde følge opp det de vedtar.


Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Den norske kirke