Den norske kirke

Basketaket i Storhamar kirke: Biskop beklager til konfirmanter

HAMAR: Etter at en prest og en konfirmant havnet i basketak med hverandre under en konfirmantleir i Storhamar kirke har presten blitt tatt ut av tjeneste. Nå får han heller ikke følge opp konfirmanter lenger.

I et brev til konfirmanter og foresatte skriver fungerende biskop Kirsten Almås i Hamar bispedømme at hun beklager hendelsen sterkt. Brevet ble sendt torsdag kveld.

– Hamar biskop beklager sterkt hendelsen på konfirmantleiren i Storhamar kirke. Presten har opptrådt kritikkverdig og uakseptabelt, skriver biskopen.

NRK Innlandet meldte om saken først.

Var på konfirmantleir

Hendelsen oppsto da rundt 40 konfirmanter fra to menigheter i Ringsaker var samlet til konfirmantleir i Storhamar kirke lørdag i forrige uke.

Presten beslagla capsen til en konfirmant, for så å gi 14-åringen ei salmebok. Da skal gutten ha reagert ved å slå denne ut av hånda til presten, i følge Hamar Arbeiderblad. Det skal igjen ha ført til at presten og konfirmanten havnet i et basketak med hverandre, slik at kateketen måtte skille dem fra hverandre.

Tidligere har prost i Ringsaker, Gerd Th. Christensen bekreftet overfor Vårt Land at hendelsen i hovedsak var slik den er beskrevet ovenfor.

Hamar biskop beklager sterkt hendelsen på konfirmantleiren i Storhamar kirke. Presten har opptrådt kritikkverdig og uakseptabelt

—  Kirsten Almås, fungerende biskop i Hamar

Følges videre opp

I brevet fra biskopen opplyses det om at presten ikke kommer til å delta i konfirmantopplegg i tida framover. Det kommer likevel ikke til å være til hindring for at konfirmantene får gjennomført opplegget slik det var planlagt.

– Det vil bli satt inn vikar slik at konfirmantopplegget vil gå som planlagt, skriver den fungerende biskopen.

Stiftsdirektør i Hamar bispedømme, Freddy Knutsen, opplyser at presten skal følges videre opp i henhold til kirkas personalpolitikk.


Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Den norske kirke