Den norske kirke

Kirkerådet utsetter sak om vektlegging av samliv ved ansettelser

DEN NORSKE KIRKE: Kirkerådet skulle på fredag behandle Åpen folkekirkes forslag om å nekte arbeidsgivere i Den norske kirke å vektlegge samliv ved ansettelser. De valgte å sende saken videre til biskopene.

Åpen folkekirke har fremmet forslag til Kirkerådet om å nekte arbeidsgivere i Den norske kirke å vektlegge samliv ved ansettelser. På Kirkerådet sitt møte i Fredrikstad på fredag skulle det folkevalgte rådet ta stilling til om saken skal sendes på høringsrunde.

Flere i Kirkemøtet mente at saken ikke var utredet godt nok. Det ble også påpekt av kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum at saken har læremessige konsekvenser og at saken derfor bør bli sendt til Bispemøtet.

Derfor vedtok man at saken skal sendes tilbake til administrasjonen for en videre utredning. Så skal den innom Bispemøtet før Kirkerådet får saken tilbake på sitt bord.

– Min klare holdning er at saken ikke kan sendes på høring før den er tilstrekkelig utredet. Det må den være før Kirkerådet skal ta stilling til om den skal på høring eller ikke, sa Raaum.

Therese Egebakken foreslo å avvise at saken skulle behandles videre, og fikk tre stemmer for sitt forslag.

Vil ha slutt på praksis

Saken dreier seg om man i Den norske kirke (DNK) skal ha anledning til å sette en setning i stillingsutlysninger om at opplysninger om samlivsform kan bli innhentet og vektlagt.

Norsk lov åpner for at arbeidsgiver kan spørre om og vektlegge samlivsform ved ansettelser, såfremt forskjellsbehandlingen er religiøst begrunnet.

Bispedømmerådene i Møre og Stavanger har vedtatt å ha en slik presisering i sine utlysninger, men det vil den kirkepolitiske gruppen Åpen Folkekirke (ÅF) ha en slutt på.

– Vi ønsker at Den norske kirke som trossamfunn skal ha én praksis og vedta at vi ikke skal benytte unntaket i lovverket, har leder av ÅF, Gard Sandaker-Nielsen, tidligere sagt til Vårt Land.

Siste ordet i saken får det øverste demokratiske organet i DNK: Kirkemøtet. I september skal de behandle saken.


Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Den norske kirke