Den norske kirke

Midttømme svarer på NRK-sak: – Finnes ingen slik avtale

KVINNEPRESTMOTSTANDERE: Møre-biskop Ingeborg Midttømme reagerer på beskrivelsen NRK gir av en muntlig bekreftelse hun har gitt en prest som ikke vil samarbeide med kvinner.

Onsdag morgen publiserte NRK Møre og Romsdal en sak under tittelen «Har inngått ukjent avtale med kvinneprest-motstandar». Den handler om biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, som ifølge NRK skal ha inngått en egen avtale med en prest i bispedømmet som ikke ønsker å samarbeide med kvinnelige prester.

Det til tross for at Vidar Nes Mygland fratrådte sin stilling som vikarprest i det samme bispedømmet etter uttalelser i Bygdebladet og Sunnmørsposten.

I en e-post til Vårt Land avkrefter biskopen at det foreligger en slik avtale som NRK Møre og Romsdal hevder.

– Personvernet i et trossamfunn, og i et arbeidsgiverforhold, står veldig sterkt. Når NRK i dagens sak viser til en avtale, så har jeg gjort det klart at det har vært en muntlig bekreftelse på en prests prestetjeneste, som ble ordinert før Bispemøtets innstrammende vedtak i 2020, skriver hun i e-posten og fortsetter:

– Etter dette bispemøtevedtaket vil ingen nye prester bli ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke, dersom man ikke kan ha alterfelleskap med sine kvinnelige kollegaer.

Mener NRK var kjent med innsyns-nei

Bispemøtevedtaket Midttømme refererer til slår fast at prester ikke kan reservere seg fra å samarbeide med kvinner. Det sier også at det er biskopenes ansvar å følge opp i slike saker gjennom tilsynssamtaler med prestene det gjelder. Den omtalte samtalen med presten fant sted som et resultat av vedtaket, bekrefter Møre biskop overfor Vårt Land.

NRK skriver at de gjentatte ganger har søkt innsyn i avtalen mellom Midttømme og den aktuelle presten, men har fått avslag. Dette forklarer biskopen med at det ikke vil bli gitt innsyn i tilsynssamtaler som foregår mellom en biskop og en prest:

– Det å bruke tid på slike samtaler og ha dette som en trinnvis prosess, er forankret i arbeidsmiljøutvalget til Møre bispedømme og hos de tillitsvalgte. Dette er også tidligere blitt gjort kjent for NRK.

Positivt med kvinnelige prester

Midttømme ønsker også å trekke fram at det i november i år var 60 år siden Norge fikk sin første kvinnelige prest.

– La det ikke være tvil om den velsignelse kvinners prestetjeneste vår kirke og har gitt, de siste 60 år.

– Hva tenker dere om videre oppfølging av prester som har uttrykt at de ikke vil samarbeide med kvinnelige prester?

– Bispemøtet har uttrykt hvordan oppfølging av prester skal skje, og biskopen har gitt informasjon om dette til alle prester i Møre, svarer Møre biskop i en e-post.

– Hvordan skal dere sikre et godt arbeidsmiljø i Møre bispedømme når noen nekter å samarbeide med kvinnelige prester?

– Dette følges opp ved de tiltaksplaner som er vedtatt i Arbeidsmiljøutvalg sentralt og i Regionalt Arbeidsmiljøutvalg i bispedømmet. Rutiner for varsling og avviksmeldinger er utarbeidet.

Biskopen har selv vært i studiepermisjon siden første desember, men har vært i dialog med NRK siden november. Hun presiserer også at det er forskjell på rettsvernet rundt et kortere, avtalt vikariat og en fast ansettelse.

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Den norske kirke