Den norske kirke

Tente lys for omkomne flyktninger

ALLEHELGEN: For å vise solidaritet med flyktningene som det siste året har omkommet til havs, ble 1.533 lys tent på kirkegulvet i Trefoldighetskirken i Oslo. – Vi må også tenne lys for dem vi ikke kjenner, sier Gyrid Gunnes, fra Kirkens Bymisjon.

Den første helga i november markeres allehelgensdag i kirker landet over. Det er kirkens dag for å minnes de døde, og den har i lange tider vært forbundet med lystenning, både i kirkerommet og på gravplasser.

I år ble høytiden markert på en litt annerledes måte i Trefoldighetskirken i Oslo. Fredag kveld arrangerte Kirkens Bymisjon, Mellomkirkelig råd, Kirkerådet og Trefoldighetskirken i Oslo en allehelgensgudstjeneste hvor man kunne tenne lys for alle flyktninger og migranter som har mistet sitt liv i Middelhavet og Den engelske kanal det siste året.

Ønsket var å fylle Trefoldighetskirken med lys for hvert eneste menneske som har druknet på flukt. Derfor ble det tent 1.533 lys på kirkegulvet.

---

Allehelgensgudstjeneste for flyktninger og migranter

  • Preken ved biskop Kari Veiteberg
  • Appell ved Rune Berglund Steen, forfatter av boken «Solidaritet NÅ», Lemma Desta, Norges Kristne Råd, Berit Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, Kristina Quintano, engasjert i hjelpearbeid på Lesbos og driver FB-siden «Budbringeren fra helvete».
  • Musikk ved Hans Olav Baden
  • Prester fra Trefoldighetskirken og Kirkens Bymisjon

---

Allehelgensgudstjeneste for flyktninger og migranter. 

Preken ved biskop Kari Veiteberg

Appell ved Rune Berglund Steen, forfatter av boken "Solidaritet NÅ"
Apell ved Lemma Desta, Norges Kristne Råd,
Apell ved Berit Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd
Apell ved Kristina Quintano, engasjert i hjelpearbeid på Lesbos og driver fb-siden "Budbringeren fra helvete".

Musikk ved Hans Olav Baden
Prester fra Trefoldighet og Kirkens Bymisjon

Arrangør: Trefoldighetskirken i Oslo, Kirkens Bymisjon, Mellomkirkelig Råd, Kirkerådet for Den norske kirke.

Uendelig verdifulle menneskeliv

Gyrid Gunnes fra Kirkens Bymisjon var med som prest på gudstjenesten. Hun forteller at stemninga i kirka var alvorstung og preget av solidaritet, men også av «et sterkt nærvær». Hun anslår at alle som var til stede på gudstjenesten også deltok i den omfattende lystenningen.

– Vi hadde to mål for kvelden: Den ene var å markere betydningen av hvert enkelt menneskeliv som uendelig verdifullt. Det andre var å løfte tematikken rundt flyktningkrisen frem i offentligheten, sier Gunnes og forteller videre:

– På allehelgen har vi en lang tradisjon for å tenne lys for de kjente og kjære, og det skal vi fortsette med. Men som en verdensvid kirke må vi også tenne lys for dem vi ikke kjenner.

Hun forklarer at de spesielt ønsket å sette fokus på menneskene hvor død ikke kommer av alderdom, men av det hun kaller «en villet politikk».

Å vite at Gud er der med sine ører og sin omsorg, gjorde at vi kunne legge noe fra oss i kirkerommet

—  Kari Veiteberg
Allehelgensgudstjeneste for flyktninger og migranter. 

Preken ved biskop Kari Veiteberg

Appell ved Rune Berglund Steen, forfatter av boken "Solidaritet NÅ"
Apell ved Lemma Desta, Norges Kristne Råd,
Apell ved Berit Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd
Apell ved Kristina Quintano, engasjert i hjelpearbeid på Lesbos og driver fb-siden "Budbringeren fra helvete".

Musikk ved Hans Olav Baden
Prester fra Trefoldighet og Kirkens Bymisjon

Arrangør: Trefoldighetskirken i Oslo, Kirkens Bymisjon, Mellomkirkelig Råd, Kirkerådet for Den norske kirke.

Kunne legge noe fra seg i kirkerommet

Blant bidragsyterne på gudstjenesten var Rune Berglund Steen, forfatter av boka «Solidaritet NÅ», Daniela Rapisarda fra Norges Kristne Råd og Oslo-biskop Kari Veiteberg. De to sistnevnte holdt sammen en dialogpreken. Rapisarda fortalte om sine opplevelser fra den protestantiske kirken i Italia, mens Veiteberg flettet inn bibeltekster.

Biskopen sier til Vårt Land at hun syntes det var ekstra meningsfullt å markere allehelgen på en slik måte etter et år hvor mye annet har fylt nyhetsbildet.

– Den kan fort ha fått oss til å glemme det som daglig skjer i Middelhavet, sier hun.

Allehelgensgudstjeneste for flyktninger og migranter. 

Preken ved biskop Kari Veiteberg

Appell ved Rune Berglund Steen, forfatter av boken "Solidaritet NÅ"
Apell ved Lemma Desta, Norges Kristne Råd,
Apell ved Berit Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd
Apell ved Kristina Quintano, engasjert i hjelpearbeid på Lesbos og driver fb-siden "Budbringeren fra helvete".

Musikk ved Hans Olav Baden
Prester fra Trefoldighet og Kirkens Bymisjon

Arrangør: Trefoldighetskirken i Oslo, Kirkens Bymisjon, Mellomkirkelig Råd, Kirkerådet for Den norske kirke.

Veiteberg forteller videre at hun så det som «mer enn meningsfullt» å ta med lysene inn i kirkerommet den samme helgen som det tennes lys i kirkegårder over hele landet.

– Det går ut over det jeg har ord for. Å vite at Gud er der med sine ører og sin omsorg, gjorde at vi kunne legge noe fra oss i kirkerommet.

Også hun ønsker å trekke fram at et viktig aspekt med arrangementet var å vekke bevisstheten rundt flyktninger i Norge, samt å vise til at kirken i Norge bryr seg.

– Vi tenker at stengte grenser strider mot den drømmen som Gud har for oss. Her ligger det et ønske om handling og endring.

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Den norske kirke