Den norske kirke

Overrasket over at kirkeverge-stilling blir lyst ut på nytt: – Flere av søkerne kunne vært aktuelle

STILLINGSUTLYSNING: Flere ansatte i Den norske kirke i Oslo er overrasket over at assisterende kirkeverge, Ann-Magrit Austenå, ikke ble tilbudt jobben som ny kirkeverge i hovedstaden. – Et tap for fellesrådet, tror daglig leder.

I forrige uke ble det klart at stillingen som kirkeverge i Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) skal lyses ut på nytt. Det skjer etter at personen som fikk tilbudet i sommer har takket nei.

Nåværende assisterende kirkeverge i KfiO, Ann-Magrit Austenå, var en av de åtte søkerne som ikke ble tilbudt jobben.

– Jeg opplever at jeg har fått en klar melding fra hovedkomiteen. Derfor er det helt uaktuelt for meg å søke igjen, sa Austenå da Vårt Land omtalte saken.

Oslo  20170913.
Bispekandidat Anne-May Grasaas utenfor Fagerborg menighet.
Foto: Mariam Butt / NTB

– En person med stor kapasitet

Siden saken ble gjort kjent har det kommet flere reaksjoner på at Austenå ikke ble ansett som en aktuell kandidat til lederstillingen. Domprost i Oslo, Anne-May Grasaas, forteller til Vårt Land at hun selv hadde håpet at Austenå skulle få jobben.

– Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med henne, og jeg har tenkt at hun er en person som har kapasitet til å ha nettopp et slikt ansvar, sier hun.

Grasaas understreker at hun bare har lest om saken i media og at hun ikke selv har vært en del av ansettelsesprosessen. Derfor kan hun ikke uttale seg om forholdet mellom de ulike søkerne. Hun er likevel overrasket over at man har valgt å lyse ut stillingen på nytt.

– Jeg er overrasket over at de ikke regner Austenå som aktuell en gang. Og selv om hun er den eneste av søkerne jeg har samarbeidet med, trodde jeg også at andre navn på listen kunne være aktuelle, forklarer domprosten.

Fungerer godt i dag

Valgt leder av KfiO, Jostein Vevatne, har fortalt at det viktigste for Hovedkomiteen er at den som blir ansatt som kirkeverge har «betydelig ledererfaring og erfaring fra endringsledelse».

Komiteen begrunner den nye utlysningen med at de ønsker et bredere søkergrunnlag.

Grasaas mener det ville vært bra å finne en kandidat både med god kjennskap til DNK i Oslo, og erfaring fra å lede en stor bedrift eller organisasjon, men at det ikke er helt nødvendig for å gjøre en god jobb.

– Det er en så dyktig lederstab i kirkelig fellesråd i Oslo at slik jeg ser det trenger man en person som har god evne til å lede, og så har man andre dyktige sjefer på de ulike fagområdene å lene seg på. Og Austenå har vist seg å fungere veldig godt som assisterende kirkeverge, sier hun.

Stilltiende proster

Den av prostene som har best kjennskap til saken er Øyvind Stabrun i Groruddalen prosti. Han er biskopens representant i Kirkelig fellesråd i Oslo og medlem av Hovedkomiteen som har håndtert ansettelsesprosessen.

– Jeg har verken anledning til eller vil kommentere den pågående prosessen, sier Øyvind Stabrun, prost i Groruddalen prosti.

Vårt Land har vært i kontakt med alle de andre prostene i Oslo om saken, men ingen av dem har ønsket å uttale seg.

Heller ikke sittende kirkeverge Robert Wright eller assisterende kirkeverge Tore Forset ville kommentere saken.

Oslo  20170913.
Bispekandidat Anne-May Grasaas utenfor Fagerborg menighet.
Foto: Mariam Butt / NTB

Har godt inntrykk

Daglig leder i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet, Ingeborg Hjertaker, forteller at hun også ble overrasket over at Austenå ikke fikk tilbud om stillingen. Det synes hun er veldig synd.

Som assisterende kirkeverge har Austenå hatt tett kontakt med de daglige lederne i menighetene i Oslo.

– Jeg opplever at de daglige lederne har et bra inntrykk av henne, sier Hjertaker, og legger til:

– Selv har jeg bare gode ting å si om henne. Hun har vært utrolig flink til å fange opp hvordan organisasjonen vår fungerer.

Hjertaker trekker blant annet frem Austenås evne til å ta imot tilbakemelding fra de daglige lederne.

– De daglige lederne har ikke lagt skjul på at det har vært og fortsatt er forbedringspotensiale, og det er noe Austenå har vært opptatt av å følge opp, sier hun.

– Kjente på skuffelse

Hjertaker får også støtte fra Charlotte Randel, daglig leder i Hauketo-Prinsdal menighet og leder i arbeidsmiljøutvalget for kirkeansatte i Oslo.

– Jeg ble veldig overrasket over overskriften om ny utlysning i Vårt land og kjente på skuffelse da jeg forstod at Ann-Magrit Austenå ikke ble tilbudt jobben, sier Randel.

Randel tror det er «et tap for Kirkelig fellesråd i Oslo» at Austenå ikke får muligheten til å prøve seg som kirkeverge.

– Hun har vist god evne til å gjøre seg kjent med det kirkelige landskapet gjennom det året hun har vært assisterende kirkeverge, og hun har vært en god leder for oss daglige ledere, sier Randel.

– Har en enorm kapasitet

Den daglige lederen mener Austenå hittil har vist en enorm kapasitet til å sette seg inn i kompliserte saker, og peker blant annet på det hun har gjort i forbindelse med høringen om ny kirkeordning.

– Austenå har lagt ned et stort arbeid for å forklare hovedutvalgets rapport og forberede saken slik at de daglige lederne er bedre rustet til å jobbe med høringen lokalt i menighetene sammen med stab og menighetsråd, sier Randel.

Den nye stillingsutlysningen er ennå ikke klar, men KfiO-leder Jostein Vevatne har tidligere uttalt at den antakelig kommer i løpet av august.Les mer om mer disse temaene:

Jørgen Osberg

Jørgen Andresen Osberg

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Den norske kirke