Alt tyder på at julemarkeringen i norske kirker blir koronapreget og forskjellig fra det et stort antall julegudstjeneste-gjester er vant til. Domprost Fred Henry Berg i Kristiansand sier at de i dag planlegger ut fra dagens regler og restriksjoner.