– Når den nye trossamfunnsloven trer i kraft 1. januar 2021, vil Kirkerådet slette alle som er registrert som tilhørige i kirkens medlemsregister. Unntaket er hvis foresatte til barn under 15 år, eller tilhørende som er mellom 15 og 18, selv gir melding om at de ønsker å stå registrert som tilhørende i Den norske kirke, sier Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet.