– Jeg stusser over den veldige iveren etter å fortsatt sortere mennesker etter seksuell orientering, og synes kirka godt kunne ha latt være å diskriminere, sier Therese Utgård, innvalgt i Møre bispedømmeråd og leder i Åpen folkekirke Møre.