– Et viktig tolkningsprinsipp er lese uklare ord i lys av de klare. Da blir den veien biskop Halvor Nordhaug antyder, vanskelig å følge. De klare ordene knytter frelsen ene og alene til troen på Jesus. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Dette bekreftes egentlig av en rekke tekster i NT. Noen annen frelsesvei har vi ikke fått oss åpenbart. Og den kristne kirke skal holde seg til det som er åpenbart.