Etter ein fleire år lang kampanje driven av Indias folkeparti (BJP) vart moskeen i Ayodhya nord i India jamna med jorda i 1992.