En gruppe medlemmer av Jørpeland menighet sendte onsdag et brev til Stavanger bispedømme, Ryfylke prosti, Stand kirkelige fellesråd og Jørpeland menighet. Der uttrykker de sin støtte til sokneprest Bård Boye, som de frykter er i ferd med å bli flyttet fra menigheten.