– Nødsprinsippet slik jeg nå har anvendt det, er ikke et prinsipp som kan brukes dersom man ønsker å ha nattverd for hyggens skyld, men når liv og helse er truet, sier Atle Sommerfeldt, konstituert preses og biskop i Den norske kirke.