Kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum sa til Aftenbladet tidlegare i juli at ein i kvart bispedøme burde jobbe for teologisk breidde og mangfald blant prestane i synet på homofilt ekteskap.