– Vi mener saken burde behandles bedre og er uenige i å åpne opp så mye som den nye loven vil gjøre, sier Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke.