– Spørsmålet om kristendommens forhold til andre religioner er et brennende tema som vi må tenke over, sier biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme.