– Forslaget er at kun menn kan være leder av sentralstyret, ja, bekrefter Kåre Johan Lid, leder av arbeidsgruppen som står bak den ferske utredningen «Helhetlig menighetstenkning og organisasjonsstruktur i NLM». Dokumentet har de utarbeidet til Hovedstyret, som i sin behandling har gjort justeringer. I november skal utredningen behandles av rådsmøtet.