For et år siden meldte Kristelig Pressekontor at Ansgarskolen i Kristiansand skulle bygge ut med 1300 kvadratmeter. Gravearbeidene startet i januar, og siden har bygningsarbeiderne vært i sving for å få prosjektet ferdig innen utgangen av året.