Selv om kirken sies å være særlig viktig i krisetider, har nær halvparten av danske prester jobbet mindre enn normalt under koronakrisen. Det er danske Kristeligt Dagblad som har gjennomført en undersøkelse blant prestene i den danske folkekirken, og som omtaler tallene.