– Konflikten mellom evolusjonslære og Bibelens skapelsesberetning, slik man tradisjonelt har tolket den, er mye mindre enn vi trodde, sier Dr. S. Joshua Swamidass, forsker i biologi ved Washington University i St. Louis.