Jurylederen så for seg et tilfang på 15 til 20 bidrag.