Mens mange av oss tror på et liv etter døden, er det langt færre som tror at livet ender enten i frelse eller fortapelse.