– Vi lengter etter en vekkelse som får ringvirkninger i kirker og samfunn, sier europaleder Tor Erling Fagermoen i den internasjonale kristne student- og skolelagsbevegelsen IFES.