– Slik forslag til ny forskrift ser ut nå, videreføres dagens struktur. Det mener vi er uheldig. Hovedutfordringen med dagens ordning er at trossamfunn ikke får utløst støtte for medlemmer som de har krav på, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).