Religion

Utfordret biskopen på trosbekjennelsen. – Tror mange forventet et mer konkret svar

LIV OG DØD: Gunnar Bodahl-Johansen har vokst opp på bedehuset. Nå spør han om Den norske kirke tror på sin egen trosbekjennelse.

«Jeg blir 75 år i sommer. Jeg er langt oppe på livets oppløpsside. Selv om mine nærmeste påstår at jeg tror jeg skal leve evig, tenker jeg på døden hver eneste dag. På hva som ligger foran meg».

Slik innleder Gunnar Bodahl-Johansen innlegget på debattsiden Agenda Fredrikstad, som han driver sammen med Karl-Martin Bakke.

De har begge hatt en karriere i pressen, og møttes på Journalisthøgskolen i 1972. Bodahl-Johansen har blant annet vært politisk redaktør i Fredriksstad Blad, jobbet i Pressens Faglige Utvalg og mange år på Institutt for Journalistikk, der presseetikk har vært et av hans felter.

«Jeg har vokst opp på bedehuset»

I innlegget fortsetter han:

«Jeg har vokst opp på bedehuset. Jeg har vasset i forkynnelse om døden og dommen. Jeg møter mennesker som tror at vi alle legemlig skal stå opp fra døden for å møte dommen når Jesus kommer tilbake til jorden. Noen skal dømmes til evig fortapelse, andre skal bli med Jesus til Guds rike. For mange av mine venner er dette tanker som ligger bortenfor månen. Andre av mine venner er opptatt av det samme som meg: Hvordan skal vi forstå trosbekjennelsen?»

Jeg utfordrer biskopen i Borg til å fortelle oss om Den norske kirke tror på sin egen trosbekjennelse

—  Gunnar Bodahl-Johansen i innlegg på Facebook

Bodahl-Johansen viser til at Den apostoliske bekjennelse er et fast ledd i liturgien i gudstjenester i Den norske kirke. Men han lurer på om Den norske kirke mener det som står i den, om skapelse, om dommen over levende og døde, jomfrufødsel og oppstandelse.

«Derfor utfordrer jeg biskopen i Borg, Kari Mangrud Alvsvåg, til å fortelle oss om Den norske kirke tror på sin egen trosbekjennelse, den apostoliske trosbekjennelsen som fremsies av menighetene ved alle gudstjenester i Den norske kirke».

Biskoper i Den norske kirke

– Umulig å svare på

Onsdag kveld ble biskopens svar publisert på debattsiden Agenda Fredrikstad. Hun begynner med å erkjenne at spørsmålene hans ikke har enkle svar.

«Kun Gud kjenner det hele, og vi er ikke guder», skriver hun.

Videre sier biskopen at det er umulig å svare på om kirken tror på den apostoliske trosbekjennelsen.

«Kirken er forsamlingen av de hellige, altså de døpte, og jeg kjenner ikke alles hjerter og liv.»

Hun påpeker likevel at kirken som institusjon bekjenner den apostoliske trosbekjennelse. Dette er et tydelig uttrykk for kirkens tro og læregrunnlag, selv om biskopen ikke kan svare på hvilken tilslutning kirken gir til konkrete læresetninger som tolkes ut av trosbekjennelsen.

«Slik jeg forstår ‘tro’ er det noe som gir seg til kjenne i praksis og teori i dialog med hverandre».

Hun avslutter med å skrive at vi ikke kan fange Gud i bekjennelser, ord eller bilder.

«Gud er alltid større, og derfor er også bekjennelsene begrensede og preget av å være menneskers forsøk på å beskrive Gud og Guds forhold til verden.»

Enorm respons

Bodahl-Johansen sier til Vårt Land at han har fått mye mer respons på innlegget enn han hadde regnet med. Mennesker fra ulike utgangspunkt har ventet spent på biskopens svar, forteller han.

– Det er ikke bare bedehusfolket og kirkefolket som er opptatt av dette.

Hans erfaring er at spørsmålene han stiller er viktige for mange å få svar på. Etter at biskopens svar ble publisert, har Bodahl-Johansen fått sprikende tilbakemeldinger.

De fleste sier at biskopen ikke svarer på spørsmålene som ble stilt, forteller han.

– De hadde en forventning om at hun skulle svare mer konkret. Andre, som har en mer filosofisk tilnærming, synes svaret er fantastisk og at samtalen bør fortsette. Noen mener det hun sier ikke er i overenstemmelse med Skriften, oppsummerer han.

– Har biskopen et poeng når hun påpeker at kirken er hele medlemsmassen, og at hun ikke kjenner folks hoder og hjerter?

– Det er helt riktig at hun ikke kan gjøre seg til dommer over mennesker. Men kirken må ha et syn på dette som folk kan forholde seg til.


Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion