Religion

Deling av Opplysningsvesenets fond mellom stat og kirke er klar

DEN NORSKE KIRKE: Rundt 150 eiendommer overføres til Den norske kirke, i forbindelse med delingen av Opplysningsvesenets fond. Men kirkerådsdirektøren legger ikke skjul på at de gjerne skulle fått mer penger til vedlikehold.

Den norske kirke har akseptert statens tilbud i forbindelse med delingen av Opplysningsvesenets fond (OVF). Det melder Den norske kirke selv i en pressemelding, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– Kirkerådet har akseptert statens tilbud og vi ser frem til overføring av eiendommer som et siste ledd i skillet mellom kirke og stat, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen i pressemeldingen.

Sammen med rundt 150 eiendommer får kirken øremerkede midler til drift og vedlikehold av eiendommene. Videre skal Opplysningsvesenets fond omdannes til et aksjeselskap, som skal ha høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige ramme. Årlig skal det gi rundt 500 millioner kroner i avkastning – som skal gå til vedlikehold og istandsetting av kirkebygg gjennom Kirkebevaringsfondet.

Kirkerådet har akseptert statens tilbud og vi ser frem til overføring av eiendommer som et siste ledd i skillet mellom kirke og stat

—  Ingrid Vad Nilsen, kirkerådsdirektør

De fleste eiendommene er presteboliger

Det er i hovedsak presteboliger, som overføres til kirken. Flere av boligene har stor kulturminneverdi. I forbindelse med overføringene får Den norske kirke også økonomisk kompensasjon til drift og vedlikehold. Men kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen skulle gjerne hatt en høyere økonomisk kompensasjon for å istandsette og drifte eiendommene.

– Mange av eiendommene er svært store og gamle presteboliger som krever både oppgradering og vedlikehold for å være attraktive boliger for prester i rekrutteringssvake områder. Samtidig er mange av boligene også viktige kulturminner som er kostnadskrevende å holde ved like, sier hun i pressemeldingen.

Overføres til eget eiendomsselskap

De første eiendommene vil sannsynligvis overføres i løpet av året. Eiendommene og midlene tilføres kirkens eget eiendomsselskap, Dnk eiendom AS. Det er heleid av rettssubjektet Den norske kirke, med et eget styre. Det har vært et premiss fra Stortinget at den økonomiske kompensasjonen skal holdes helt adskilt fra kirkens øvrige økonomi og statstilskudd.

Eiendomsselskapet vil starte forvaltningen og se hvordan eiendomsmassen best kan forvaltes videre med de gitte rammevilkårene.

Stortinget behandlet stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond i 2020. Dette anses som siste del i skille mellom stat og kirke.

15.05 kl. 19.04: I den opprinnelige overskriften i denne saken sto det at staten og Den norske kirke er enige om delingen av Opplysningsvesenets fond. Det stemmer ikke. Det riktige er at staten har gitt sitt siste tilbud og Den norske kirke har akseptert dette.

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion