Religion

Konservative ble enige om å stemme på Hegstad – mener han er mer samlende

LEDERVALG: Valglisten Bønnelista gleder seg over at Åpen folkekirke får mindre innflytelse etter valget av ny kirkerådsleder. Rektor Vidar Haanes tror fremdeles de har en sterk posisjon i kirkedemokratiet.

– Vi ser med glede på at Åpen folkekirkes innflytelse har blitt noe mindre i denne perioden, sier Magne Hersvik, som representerer Bønnelista i Kirkemøtet.

v

Fredag ble det klart at Kirkemøtet har valgt Harald Hegstad som ny leder for Kirkerådet i Den norske kirke. Det skjedde på bekostning av motkandidat Gard Realf Sandaker-Nielsen, som leder den kirkepolitiske listen Åpen folkekirke.

Bønnelista ville ikke på forhånd avsløre hvilken kandidat de ville stemme på. Nå forteller Hersvik at Bønnelistas ti medlemmer av Kirkemøtet ble enige om å stemme på Harald Hegstad. Det samme gjorde listen Frimodig kirke, som i likhet med Bønnelista har en konservativ profil.

– Vi mener han er mer samlende, sier Hersvik.

En av Åpen folkekirkes (ÅF) viktigste saker har lenge handlet om LHBT+-personers plass i kirken, et tema det ofte har vært strid om.

Avtroppende kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum har også tilhørt Åpen folkekirke.

– At de mister kirkerådslederen svekker dem litt. Nå er den kirkepolitiske makten mer fordelt, sier Hersvik.

Ny maktfordeling

Bård Mæland, rektor ved VID vitenskapelige høgskole, tror Hegstad ble valgt fordi han oppfattes som den mest samlende kandidaten. Etter kirkevalget i fjor høst, har ikke lenger Åpen folkekirke flertall i Kirkemøtet alene, påpeker han.

– Det har nok gitt Hegstad et bedre utgangspunkt, sier Mæland.

Bård Mæland, rektor VID

Han tror den nye maktfordelingen i Kirkemøtet gjør det ekstra viktig å finne fram til samlende løsninger på tvers av de stemmeberettigede gruppene framover.

– Etter flere perioder der Åpen folkekirke har hatt størst innflytelse, tror jeg det er sunt at det demokratiske systemet åpnes for at avgjørelser kan lande ulikt. Jeg oppfatter også at det har vært Åpen folkekirke sitt ønske selv, at de ikke skal ha hegemoni som den eneste maktfaktoren.

Var skeptisk til to menn

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes har fulgt Harald Hegstad i mange år, både som tidligere biskop i Sør-Hålogaland bispedømme og som ansatt i kirken. Hun tror han vil være en god, samlende leder for Kirkerådet.

Avskjedsgudsteneste for biskop i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, i Bodø domkirke

Hun fremhever hans teologiske kompetanse og engasjement i menighetsråd som et pluss. Jusnes påpeker at hun var skeptisk til at begge lederkandidatene var fra Oslo og menn.

– Men Hegstad har også bakgrunn fra Trondheim. Det vi trenger nå er ledere som kan samle kirken teologisk, men også samle kirken fra hele landet.

– De konservative listene stemte altså ikke på Gard Sandaker-Nielsen. Hva tror du det betyr?

Biskop Rosemarie Köhn begraves fra Hamar domkirke

– Harald Hegstad har en litt annen retning på sin teologi enn Gard. Åpen folkekirke (ÅF) blir dessverre veldig identifisert med saker for likekjønnet vigsel. Det synes jeg er litt feil, for ÅF har hatt veldig mange gode saker som de har fremmet i kirken, sier Jusnes, som selv er takknemlig for at ÅF i 2017 kjempet gjennom liturgien som åpner for vigsel av likekjønnede.

Også Solveig Fiske, tidligere biskop i Hamar, har forventninger til at den nye kirkerådslederen er bevisst på at Den norske kirke skal være til stede over hele landet. At han har vært opptatt av dialog og samhandling i komplekse saker, er en fordel, mener hun.

– Gard Sandaker-Nielsen ville også vært en god kirkerådsleder. Han formidler seg svært godt og er som Hegstad opptatt av dialog og samhandling. Jeg håper det ikke er slik at hans engasjement for mennesker med LHBT+identitet eller at han er gift med en mann har vært avgjørende i valget, sier hun.

Tror ikke de svekkes

Harald Hegstad representerer Nominasjonskomiteens liste i Kirkemøtet. Forgjengeren hans, Kristin Gunleiksrud Raaum, ble valgt inn fra Åpen folkekirke. Rektor Vidar Haanes ved MF vitenskapelige høyskole tror likevel ikke Åpen folkekirkes posisjon blir svekket i kirkedemokratiet ved valget av Hegstad.

Vidar Leif Haanes - rektor MF vitenskapelig høgskole

– Jeg tror fremdeles ÅF har en en så klar posisjon i rådsstrukturen og blant ansatte i Den norske kirke at rollen deres i kirkedemokratiet vil være like sterk framover.

Harald Hegstad er i dag professor i teologi ved MF vitenskapelig høyskole. Rektor Vidar Haanes ved MF sier at de vil savne ham.

– Han har vist et stort engasjement for Den norske kirke gjennom mange år. Jeg tror han blir en veldig god kirkerådsleder og ønsker ham alt godt i tjenesten.


Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion