Religion

Nye kyrkjetoppar: – Som 17. mai, jul og bursdag på ein gong!

KYRKJERÅDET: No har Den norske kyrkja fått nytt toppstyre. Dette er dei nye, øvste folkevalde.

Fredag ettermiddag stemte dei 117 kyrkjemøtemedlemmane i Trondheim fram eit nytt «styre».

Mellom den eine gongen i året at Kyrkjemøtet er samla, er det Kyrkjerådet som leier arbeidet med sakene som kjem opp her.

Ei av dei som får desse oppgåvene dei neste fire åra er Dorrit Vignes (39). Ho representerer kyrkjepartiet Åpen folkekirke og sit i Stavanger bispedømmeråd.

– Det er ei stor ære å bli vald inn, seier ho.

Ein festdag

– Den norske kyrkja er ein viktig aktør i samfunnet vårt, og eg kjenner både på ansvar og motivasjon over å ta over stafettpinnen.

Vignes kallar seg sjølv ein «nerd» på organisasjonskultur og leiing, og har i fleire år vore engasjert i fellesråd, sokneråd og frivillig i DNK.

39-åringen har òg vore organisasjonssjef i NMSU, og opplevd DNK frå den synsvinkelen. I tillegg til dei sentrale verva ho no har fått, sit ho òg i kyrkjekaffikomiteen og er medlem av soknerådet på Finnøy i Rogaland.

– Det å no få sitte i Kyrkjerådet, er som å oppleve 17. mai, jul og bursdag på ein gong!

Sjølv om Kyrkjerådet først og fremst følger opp sakene til Kyrkjemøtet, og førebur dei neste, ser Vignes store moglegheiter for kyrkjesamfunnet i stort.

Ei av sakene ho brenn for:

– Vi som kyrkje har moglegheit til å spele ei nøkkelrolle i klimakrisa. Vi menneske er i ferd med å gjere uoppretteleg skade på skaparverket.

– I DNK har vi eit stort politisk mangfald. Dette skapar nokre gonger trøbbel for oss, men det gir oss òg ei stor moglegheit til å mobilisere på tvers av politiske skillelinjer. Eg trur vi kan få til meir saman, seier Vignes, som òg skal sitte i Kyrkjerådet sitt arbeidsutval (AU).

Nytt kyrkjeråd. Nytt kirkeråd. Kyrkjemøtet 2024, Kirkemøtet 2024

---

Dette er medlemmane i Kyrkjerådet 2024-2028

 • Leiar: Harald Hegstad (NL)
 • Agder og Telemark: Tore Thomassen (NL)
 • Bjørgvin: Karl Johan Kirkebø (ÅF)
 • Borg: Karin-Elin Berg (ÅF) og Erling Birkedal (NL)
 • Hamar: Vanja Hole Joramo (ÅF)
 • Møre: Amalie Valde Berge (NL)
 • Nidaros: Bjørn Thomas Åhrén (sørsamisk)
 • Nord-Hålogaland: Oddgeir Sølvfæstersen (FK)
 • Oslo: Gard Sandaker-Nielsen (ÅF)
 • Stavanger: Dorrit Vignes (ÅF)
 • Sør-Hålogaland: Eli Augestad Vikdal (BL)
 • Tunsberg: Lill Tone Grahl-Jacobsen (ÅF)
 • Prestar: Kjersti Gautestad Norheim og Dag Tormod Milje
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Tore Christiansen
 • Preses: Olav Fykse Tveit


NL: Nominasjonskomiteens liste

ÅF: Åpen folkekirke

FK: Frimodig kirke

BL: Bønnelista

---

Fiskar som brenn for ungdom

Det nye rådet blei klart etter intense forhandlingar.

Amalie Valde Berge er eit av dei nye fjesa. Ho er 28 år gammal, og sit som representant for Nominasjonskomiteens liste i Møre bispedøme.

Amalie Valde Berge (NL). Kyrkjemøtet 2024. Kirkemøtet

– Korleis er det å no vera valt inn i Kyrkjerådet?

– Det er veldig nytt, og det er mykje å setje seg inn i.

Berge ser fram til å få vera med på å påverke i kyrkjedemokratiet. For henne er ein av hjartesakene å få til eit tettare samarbeid mellom Den norske kyrkja og misjonsorganisasjonane.

– Det er meininga at kyrkja skal nå ut til folk. Me må vise at Gud er levande og virkekraftig, meiner Berge.

Til vanleg jobbar ho som fiskar. Då er ho ute fem veker om gongen, men heldigvis fekk ho bytta tur, slik at ho fekk til å bli med på Kyrkjemøtet.

Berge går i Herøy kyrkje og er engasjert i eit nyoppretta Ten Sing-kor.

– Eg brenn for at me skal nå ut til ungdom, seier Berge.Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land, med Den norske kirke, featurejournalistikk og podkast som sine primære felt. Ta kontakt om du har tips til historier som bør fortelles eller mennesker vi må møte.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion