Religion

Skal forvandle kirke til kulturhus for barn og unge

KULTUR: – Dette er et unikt prosjekt i kirkenorge, der vi ønsker å finne ut hvordan vi kan skape nytt liv i en nabolagskirke som trenger vern og omsorg, sier Anders Huuse Kartzow, ansvarlig for prosjektet i Sofienberg kirke.

Sparebankstiftelsen DNB gir 23 millioner kroner til utvikling av Sofienberg kirke som kulturhus for barn og unge. Det går fram av en pressemelding fra Paulus og Sofienberg menighet.

– Barn og unges egne drømmer om hvordan kirka kan utvikles til et åpent kulturhus, er bærebjelken for dette arbeidet, sier Anders Huuse Kartzow i meldingen. Han er daglig leder og ansvarlig for Sofienbergprosjektet i menigheten.

Sofienberg kirke ble tatt ut av drift som menighetskirke i 2019, og har i flere år vært utleiekirke. Samtidig trengs det flere steder å være for barn og ungdom i Oslo indre by. Gjennom prosjektet ønsker menigheten å lage et samlingspunkt i bydelen hvor alle er velkomne. Med støtten fra Sparebankstiftelsen skal menigheten nå utvikle arbeidet de neste tre årene.

Etter innspillsrunder med barn og ungdom har de ønsker om innhold som spenner fra et sted å lese, spille brettspill og bordtennis, lage mat, jobbe, leksehjelp – og mye mer, skriver de.

FESTIVAL: Sofienberg kirke brukes leies i dag ut til en rekke formål. Bildet er fra Mellomfestivalen i 2023, en årlig nabolagsfestival som arrangeres av Street Art Oslo og Paulus og Sofienberg menighet, i samarbeid med Sofienberg ungdomsskole, Grünerløkka Flerbrukshus og andre lokale aktører i nabolaget.

– Unikt prosjekt

Huuse Kartzow forteller at han håper at Sofienberg kirke og kirkeparken skal være et godt sted å være for barn og ungdom gjennom hele uka, fra morgen til kveld.

– Dette er et unikt prosjekt i Kirke-Norge, der vi ønsker å finne ut hvordan vi kan skape nytt liv i en nabolagskirke, som trenger vern og omsorg, sier han.

Midlene fra Sparebankstiftelsen skal brukes for å investere i nødvendig utstyr i kirken og kirkeparken. Det skal etableres en prosjektorganisasjon for å koordinere aktiviteter og tilbud for målgruppen. Tilskuddet vil også gå til å utforske hvordan barn og unge kan medvirke i å skape egne møteplasser, med betydning for andre stedsutviklingsprosjekter.

Oslo  20170914.
Nyansatte biskop i Oslo bispedømme Kari Veiteberg i Oslo Domkirke torsdag morgen. 
Foto: Heiko Junge / NTB

I Oslo er vi opptatt av å åpne kirkebyggene og utvikle nye måter å være kirke på, i tett dialog med lokalmiljøet. Dette prosjektet er en spydspiss i så måte

—  Kjetil Haga, kirkeverge i Oslo

– En spydspiss

Kirkens ledelse roser prosjektet.

– Vi vil at våre kirkedører skal være åpne for alle som ønsker å gå inn. Å satse på barn og unge, er å satse på framtida. De skal selv få bidra til positiv utvikling i sine egne nærmiljø, sier Oslo-biskop Kari Veiteberg i pressemeldingen.

Også Kjetil Haga, kirkeverge i Oslo, er full av lovord:

– I Oslo er vi opptatt av å åpne kirkebyggene og utvikle nye måter å være kirke på, i tett dialog med lokalmiljøet. Dette prosjektet er en spydspiss i så måte, og tildelingen er en stor anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort i prosjektgruppa, sier han.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Sofienbergprosjektet tar formelt over ansvaret for utvikling og bruk av kirka i mai. 24. august inviterer de barn, ungdom og nabolag til offisiell åpningsfest for prosjektet.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion