Religion

Metodistmenighet vil bli pinsekirke

METODISTKIRKEN: I høst stemte Hvittingfoss metodistmenighet for å forlate Metodistkirken. Nå er veien videre avgjort.

– Jeg tror det er relativt unikt at en metodistmenighet går til Pinsebevegelsen, sier metodistpastor i Hvittingfoss, Andreas Kjernald.

Avgjørelsen tok menigheten på et menighetsmøte onsdag kveld. Omtrent 80 prosent stemte for å tre inn i pinsevennenes rekker. Nå skal Pinsebevegelsen vurdere søknaden.

Dagen omtalte saken først.

En prosess

I fjor høst bestemte menigheten seg for å forlate Metodistkirken. Etterpå har det vært flere møter i menigheten, som ligger i nærheten av Kongsberg.

Pastor Kjernald beskriver prosessen som åpen, med mulighet for spørsmål og refleksjon underveis. Både teologiske og praktiske spørsmål har vært diskutert, forteller han.

Både Frikirken, Misjonskirken, Pinsebevegelsen og det internasjonale nettverket Global Methodist Church har vært aktuelle kandidater når menigheten skulle velge veien videre.

På gårsdagens møte stemte rundt 20 prosent for at menigheten skulle bli med i et av disse.

Pinsebevegelsen var til stede på gårsdagens menighetsmøte. På spørsmål om de andre kirkesamfunnene var invitert, svarer Kjernald bekreftende.

---

Metodistkirken i Norge

  • Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church
  • 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer
  • Praktiserer barnedåp
  • Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

Det store spørsmålet

Hovedgrunnen til at Hvittingfoss menighet ønsker å forlate Metodistkirken, er retningen kirkesamfunnet er på vei i når det gjelder vigsel av likekjønnede.

Dette er også en av grunnene til at valget om ny kirketilhørighet falt på Pinsebevegelsen, og ikke på Frikirken eller Misjonskirken.

I de to sistnevnte kirkesamfunnene har samlivsspørsmål vært mye diskutert de siste årene.

– Menigheten ønsket ikke å måtte gå inn i ekteskapsdiskusjonen igjen, ikke neste år eller året derpå, sier Kjernald.

Pastoren påpeker at alle de tre kirkesamfunnene har vært positivt innstilt i møte med menigheten.

Hvordan menigheten styres var også avgjørende. I Metodistkirken må enkeltmenigheter i stor grad følge avgjørelser som tas sentralt, og slik er det også i Frikirken og Misjonskirken.

Pinsebevegelsens form er kongregasjonalistisk – man tilhører en større sammenheng, men har mye selvstyre. Ifølge Kjernald er dette i tråd med det Hvittingfoss menighet ønsker.

– Vi går sammen videre

Åse Myrvold er leder i menighetsrådet i Hvittingfoss.

– Jeg opplever at prosessen har vært ryddig, og har også fått tilbakemelding fra medlemmene i menigheten på at det oppleves slik.

Om fremtiden, sier menighetsrådslederen følgende:

– Vi går sammen videre som menighet, og bygger videre på det vi allerede har. Vi tar de utfordringene som kommer i fellesskap.

Hun regner med at det vil bli avklart i løpet av sommeren om menigheten kan bli medlem i Pinsebevegelsen.

Pastor og menighet skilles

Både valget om å forlate Metodistkirken, og prosessen med å finne ut hvor menigheten nå skal høre hjemme, har vært initiert og ledet av menighet og menighetsråd, forteller pastoren. Selv har han forsøkt å bistå på best mulig måte, sier han.

Pastoren blir selv værende i Metodistkirken, noe som betyr at han må forlate Hvittingfoss menighet dersom de blir pinsemenighet. Menigheten venter nå på godkjenning fra Pinsebevegelsen.

Kjernald betegner det som vemodig å skilles fra menigheten.

– Hadde jeg vært veldig selvisk så hadde jeg prøvd å få menigheten til å følge meg, sier Kjernald og ler litt.

– Men sånn fungerer det ikke. Er man pastor så må man gjøre det beste man kan for Guds rike og for menneskene man tjener.

Kjernald forteller at menigheten allerede er i gang med å finne en ny pastor.

Pinsebevegelsen: – Riktig å åpne opp

– Denne type henvendelser går først til det lokale regionrådet. De skal få uttale seg. Jeg har sett på saken sammen med teologisk refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen, og vi er enige om at vi skal være pragmatiske. Vi føler det er riktig å åpne opp for denne muligheten.

Det sier Øystein Gjerme, leder i Pinsebevegelsen.

Øystein Gjerme

På spørsmål om forespørselen var uventet, sier Gjerme at i noen teologiske spørsmål er både Frikirken og Misjonskirken nærmere Metodistkirken enn Pinsebevegelsen er.

Han nevner barnedåp som eksempel.

– Det vil være unaturlig å fortsette med dette dersom menigheten blir pinsemenighet.

Gjerme påpeker at Pinsebevegelsen er pragmatisk anlagt, og at det i flere av deres menigheter går medlemmer som er barnedøpt i andre kirkelige sammenhenger.

Han berømmer Metodistkirken for å la menigheten gjøre et demokratisk valg med tanke på hvor de vil høre til i fremtiden.

UMC: Avgjør samlivsspørsmål denne måneden

Siden 2019 har den metodistiske årskonferansen, årsmøtet, i Norge uttrykt at man ønsker å gå i retning av å kunne vie to av samme kjønn.

Dette ble på nytt bekreftet på årskonferansen i fjor.

For at de ulike medlemskirkene i United Methodist Church skal kunne åpne for likekjønnet vigsel, må den internasjonale generalforsamlingen si ja til dette.

Generalforsamlingen samles i USA i slutten av denne måneden. Da vil spørsmålet avgjøres. Det kan ha mye å si for den norske Metodistkirkens framtid.

---

Metodistkirkens struktur

  • Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.
  • Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.
  • Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion