Religion

Tapte søksmål mot Misjonssambandet. Nå får hun oppreisning

MISJONÆRBARN: For elleve år siden tapte Liv Kristin Brundtland søksmål mot Misjonssambandet. Nå får hun offentlig beklagelse og 750.000 kroner i oppreisning.

«Vi vil beklage overfor Liv Kristin Steen Brundtland måten saken hennes ble håndtert på fra vår side», heter det i en beklagelse som Misjonssambandet har publisert fredag.

Brundtland er misjonærbarnet som for elleve år siden gikk rettens vei mot Misjonssambandet (NLM) og Frikirken.

Hun ville at de skulle gjøres erstatningsansvarlige for overgrep, omsorgssvikt og måten de håndterte overgrepet på da hun på 80-tallet var elev på misjonens internatskole i Taiwan, skrev Vårt Land.

I en dom fra Stavanger tingrett, som ble kunngjort samme år, ble organisasjonene frikjent på alle punkter. Kvinnen anket, men valgte å trekke den. I 2014 ble det i stedet inngått et forlik mellom partene.

Se kommentar fra Liv Kristin Steen Brundtland lenger nede i saken.

Vi vil beklage overfor Liv Kristin Steen Brundtland måten saken hennes ble håndtert på fra vår side

—  Misjonssambandet

– Kan ikke beskrives som en seier

I den ferske beklagelsen fra Misjonssambandet blir dommen kommentert slik:

«Hun stevnet Misjonssambandet og Frikirken, og i 2013 ble det rettssak der utfallet ble frifinnelse. For Misjonssambandet kan likevel ikke dette beskrives som en seier», heter det i uttalelsen, som er signert generalsekretær Gunnar Bråthen og hovedstyrets formann, Knut Espeland.

I uttalelsen erkjenner de at internatordningen som skilte foreldre og barn, ikke ivaretok barnas behov for omsorg og nærhet til foreldrene.

«Ofte vernet heller ikke systemet barna mot krenkelser eller overgrep», skriver de.

De viser til at IRIS-undersøkelsen i 2009, om misjonærbarnas oppvekst, bidro til å gi dem forskningsbasert kunnskap om følgene av internatordningen.

«I forlengelsen av denne undersøkelsen kom Misjonssambandet sammen med NMS med en beklagelse der vi erkjente ansvar for de ordningene man hadde.

I ettertid må vi imidlertid erkjenne og beklage at Misjonssambandet som organisasjon ikke maktet å følge opp godt nok. Flere forsøkte å påpeke dette, deriblant Liv Kristin Steen Brundtland», skriver de.

Rettssaken førte til en enorm tillitskrise internt og har hatt langvarige skadevirkninger for organisasjonen

—  Astrid Dalehaug Norheim, tidligere nyhetsredaktør i Dagen

Gir økonomisk oppreisning

I fjor sommer kom Misjonssambandet med en ny beklagelse til misjonærbarn. Der ble det sagt at ordningen med internat og adskillelse var Misjonssambandet sitt ansvar, skriver de.

«I ettertid erkjenner vi at det i prosedyren i rettssaken ble lagt for lite vekt på organisasjonens ansvar for internatordningen og for mye vekt på foreldrenes ansvar.

Vi vil beklage overfor Liv Kristin Steen Brundtland måten saken hennes ble håndtert på fra vår side», heter det i uttalelsen.

NLM-ledelsen opplyser videre at de vil gi henne en økonomisk oppreisning på kr 750.000, «uten hensyn til juridisk ansvar».

«Denne oppreisningen er Misjonssambandets initiativ, Liv Kristin Steen Brundtland har selv ikke fremmet noe økonomisk krav i denne sammenheng», presiserer de.

De påpeker at misjonærbarnsaken ikke er avsluttet med dette.

«Vi ønsker å anerkjenne misjonærbarnas historie, på godt og vondt, som en del av Misjonssambandets historie, og fortsette med å bygge opp kompetanse på tematikken rundt barn med oppvekst i utlandet».

Ikke tatt med

Vårt Land har bedt Brundtland om en kommentar. Hun skriver følgende.

– I dag har NLM, på eget initiativ, gitt meg en beklagelse og tilbud om økonomisk oppreisning. Jeg registrerer at tidligere konkrete erkjennelser fra hovedstyre og generalsekretær i saken ikke er tatt med i denne beklagelsen.

– Mitt håp er et best mulig utgangspunkt for videre dialog mellom Sendt bort og NLM og ønsker at de sammen kan finne en ordning til misjonærbarnas beste.

Sendt bort er navnet på en nyopprettet støttegruppe for misjonærbarn i Misjonssambandet. Målet deres er å bidra til at alle misjonærbarn som er tilknyttet NLM skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning, har Vårt Land skrevet.

– Symboltungt

Astrid Dalehaug Norheim, reportasjeleder ved Senter for undersøkende journalistikk, fulgte rettssaken som journalist for avisen Dagen. At Misjonssambandet nå beklager og gir oppreisning til Brundtland, tyder på at Misjonssambandet er i ferd med å gjøre en ganske stor opprydningsaksjon, sier hun.

Et viktig poeng, mener hun, er at beklagelsen denne gang ikke bare er ord, men også blir fulgt av økonomisk oppreisning. At det ifølge pressemeldingen har blitt gjort på Misjonssambandets initiativ, og ikke Brundtlands, mener hun er viktig.

– Rettssaken førte til en enorm tillitskrise internt og har hatt langvarige skadevirkninger for organisasjonen.

Astrid Dalehaug Norheim, tidligere nyhetsredaktør i Dagen og rådgiver ved senter for undersøkende journalistikk (SUJO)

Hun beskriver tillitskrisen som en følge av at Misjonssambandet hadde en forkynnelse der kallet til misjon ble sterkt vektlagt.

– Samtidig hadde de en fullstendig ansvarsfraskrivelse for misjonærbarna, og la alt ansvaret over på foreldrene. Men på grunn av forkynnelsen, opplevde mange foreldre at de ikke hadde et reelt valg når det kom til å sende barna sine på internatskoler.

– Hva har denne beklagelsen og oppreisningen å si for det store bildet i misjonærbarnsaken?

– Den er viktig, men ikke tilstrekkelig. Men det er symboltungt at både Liv Kristin Brundtland og misjonærbarn Gunnar Hansen nå har fått oppreisning.

Nylig ble det kjent at Misjonssambandet gir en oppreisning på 750.000 kroner til misjonærbarn Gunnar Hansen, sammen med en beklagelse.

Min Tro - Gunnar Bråthen

Oppreisning, ikke erstatning

At Brundtland får 750.000 kroner av organisasjonen, er ikke ment som en erstatning, men som en oppreisning påpeker generalsekretær i Misjonssambandet, Gunnar Bråthen, til Vårt Land.

– Det er for å vise at det vi sier er alvorlig og oppriktig

– Er oppreisningen en underkjennelse av Stavanger tingretts dom?

– Nei, det er ikke det dette handler om. Det handler om den belastningen hun har hatt som følge av vår håndtering av saken, både før, under og etter rettssaken. Det vi gjør nå skjer uavhengig det juridiske.

– Kommer det flere beklagelser og oppreisninger i kjølvannet av dette?

– Saken til Brundtland og Gunnar Hansen mener vi er i sin egen kategori. Det er ikke planer om flere beklagelser av denne typen. Framover vil vi i samarbeid med Sendt bort jobbe med tiltak som kan være til hjelp og støtte for de voksne misjonærbarna som har behov for det. I den grad det blir snakk om oppreisning videre, vil det bli håndtert i samarbeid med Sendt bort, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion