Religion

Mener mange unge i Frikirken står for klassisk samlivssyn

FRIKIRKEN: Frikirkens ungdomsorganisasjon mener mange unge står på konservativ side i samlivssaken. – Det er ofte de litt eldre som er pådrivere for det liberale synet, sier ungdomsleder.

FriBU, Frikirkens barne- og ungdomsorganisasjon, mener mange unge ledere i Frikirken stiller seg bak synoderådets konservative forslag i samlivssaken som for tiden diskuteres i kirkesamfunnet.

Det kommer frem i en uttalelse fra landsstyret i FriBU.

«Landsstyret i FriBU sin oppfatning er at mange unge ledere stiller seg bak synoderådets vedtak gjeldende sak 6. Vi mener at denne saken vil ha stor betydning for unges fremtid i Frikirken», heter det i uttalelsen som er gjengitt av Frikirkens magasin Veien.

Saken det siktes til innebærer et foreslått samlivsdokument som blant annet slår fast at seksuelt samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. Synoderådet anbefaler også å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og foreslår at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

– Opptatt av hva Bibelen sier

Øyvind Braut, konstituert styreleder i FriBU, forklarer at styret har loddet stemningen i de sammenhengene hvor de selv er til stede.

Øyvind Braut, konstituert styreleder i FriBU.

– Det er fort gjort å anta at unge i Frikirken ikke er på linje med synoderådet i denne saken. Vi kan ikke si noe om hvor de fleste unge står, men vi har ingen grunn til å anta at unge er overrepresentert blant dem som har en annen oppfatning enn synoderådet, sier han til Vårt Land.

– Mange vil generelt anta at unge i større grad vil ivre for endring på dette området. Hvorfor tror dere ikke det er slik?

– Jeg tror at unge i stor grad er opptatt av hva de oppfatter at Bibelen sier, uavhengig av hva folk rundt mener. Nå kan Bibelen tolkes på mer enn bare én måte, men jeg tror at unge er vel så bibeltro som min generasjon, sier Braut.

Man trenger ikke å være synsk for å se at det er sprengkraft i denne saken

—  Øyvind Braut, konstituert styreleder i FriBU

Vil ha unge på banen i samlivsdebatt

Han påpeker at formålet med vedtaket først og fremst er å oppfordre unge til å engasjere seg i samlivsdebatten i Frikirken, uavhengig av ståsted.

– Vi vet at kirkepolitikk, i den grad dette kan kalles for det, ikke alltid er det som fenger de unge. Vi ønsker å få de unge på banen og få dem til å engasjere seg.

FriBU slår samtidig fast at samlivssaken er viktig for Frikirkens fremtid.

– Hva legger dere i det?

– Man trenger ikke å være synsk for å se at det er sprengkraft i denne saken, sier Braut.

Ungdomsleder: – Må stå fast på det jeg mener er sant

Awin Khalili Holm (31), ungdomsleder i Hånes frikirke i Kristiansand, deler Brauts observasjoner.

– Det er også min refleksjon at mange unge støtter synoderådet i denne saken. Det er ofte dem som er litt eldre som er pådrivere for det liberale synet, sier hun.

Awin Khalili Holm

Hun har selv et klassisk samlivssyn, og mener ekteskapet skal være forbeholdt mann og kvinne.

– Slik jeg leser Bibelen, opplever jeg at det er ganske tydelig. Det er med et tungt hjerte, for jeg har gode venner som er homofile, men jeg må stå fast på det jeg mener er sant.

Hun opplever at mange unge deler hennes syn, både på Sørlandet og andre deler av landet.

– Hvorfor tror du mange unge ledere tenker som deg?

– Fordi vi har lest det i Bibelen. Jeg tror det ofte har med bibelsyn å gjøre. Jeg klarer ikke å finne smutthullene som gjør at man kan vike fra det jeg leser.

---

Samlivsdebatt i Frikirken

  • I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.
  • Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument, en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.
  • Oslo Vestre frikirke og Treungen frikirke har sammen fremmet et motforslag om å ikke anse samlivssyn som et bekjennelsesspørsmål.
  • Frikirkens synoderåd har sendt samlivssaken til alle menighetene, hvor den skal diskuteres frem til 4. mars.
  • Avstemmingene i menighetene sendes som tilbakemelding til synoden, men saken avgjøres av delegatenes stemmer. Delegatene er ikke forpliktet til å følge menighetsmøtene.
  • Saken skal stemmes over under synodemøtet 6.–9. juni i år.

---

Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion