Religion

MFs studenttidsskrift er lagt på is

MF: Norges eneste teologiske studenttidsskrift klarte ikke å finne ny redaktør. Nå er driften satt på pause inntil videre.

På nettsidene til MF vitenskapelig høyskole kommer det fram at Ung Teologi ikke skal utgis for skoleåret 2023/2024.

Ung Teologi er et teologisk fagtidsskrift som har vært utgitt flere ganger i året siden 1968.

Uten redaksjon og redaktør

Bakgrunnen for avviklingen er at den daværende ansvarlige redaktøren for tidsskriftet ble uteksaminert fra MF i 2023, og at det hverken lyktes ham, redaksjonen eller Studentrådet å finne en arvtaker.

Det har vært lekt med tanken å starte det opp som rent nettmagasin, men igjen – da er vi avhengige av noen til å drifte det

—  Vegard Tysseland

Det forklarer Vegard Tysseland, som var leder i Studentrådet ved MF da avgjørelsen ble truffet på studentenes allmøte våren 2023. Nå er Tysseland studentpolitisk ansvarlig i samme organ.

– Hva er status for Ung Teologi nå?

– Ung Teologi er for tiden sovende, det vil si at Ung Teologi er uten redaksjon og redaktør, og gis derfor ikke ut fram til dette er på plass.

Teologistudenter på MF om Exphil.

På nettsiden til MF beskrives det at tidsskriftet «ønsket å ta pulsen på temaer som interesserer, utfordrer og engasjerer teologistudenter og andre med interesse for ‘ung’ teologi. Bladet ble utgitt to ganger i året.»

I perioder har tidsskriftet hatt fire utgaver i året.

– Ung Teologi har vært et viktig talerør for teologistudenter i mange år, og var en fin mulighet for studenter for å få komme til orde, sier Tysseland. Han legger til at Studentrådet gjerne tar imot henvendelser dersom det finnes noen som ønsker å føre arbeidet videre.

– Er de nåværende MF-studentene mindre opptatt av «temaer som interesserer, utfordrer og engasjerer teologistudenter og andre med interesse for ‘ung’ teologi»?

– Det tror jeg ikke, men jeg tror kanskje at disse interessene får utløp i andre kanaler en det tradisjonelle tidsskriftformatet. Det har vært lekt med tanken å starte det opp som rent nettmagasin, men igjen – da er vi avhengige av noen til å drifte det.

Muligheter for 2025

Tysseland opplyser også om at midlene som har vært brukt til Ung Teologi har blitt omdisponert for 2024, men at det enda ikke er avgjort hva som skjer for 2025.

---

Ung teologi

  • Tidsskrift om teologi utgitt av studenter ved MF vitenskapelige høyskole. MF-studenter utgjør også redaksjonen.
  • Ble først utgitt i 1968.
  • Både studenter, ansatte ved MF, prester og biskoper har skrevet artikler i tidsskriftet gjennom årene.
  • Har profilert seg som Norges eneste teologiske studenttidsskrift.

Kilde: MF vitenskapelig høyskole, Facebook og Wikipedia

---

– Så her er det fremdeles mulighet til å få ting i gang igjen!

Nåværende preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, var redaktør for Ung teologi fra 1985 til 1986. Også rektor for Vid vitenskapelige høyskole, Bård Mæland, har vært redaktør for tidsskriftet.

På Facebook-siden til tidsskriftet har det ikke vært aktivitet siden 2019.

Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion