Religion

– En foreleser har mye makt til å skape og forsterke fordommer

UTDANNING: Avgangselev William Matteus Fonn mener akademia har et holdningsproblem. Studiedekan Gunn Enli ved det humanistiske fakultet på Universitet i Oslo utelukker ikke at det kan være tilfelle.

«Det er et holdningsproblem i akademia», skrev William Matteus Fonn i Aftenposten sin Si;D-spalte søndag. Han er avgangselev ved Kvitsund Gymnas i Vest-Telemark, og gruer seg til å møte fordommer som kristen når han skal begynne å studere.

52 prosent av kristne studenter innenfor humaniora svarer at de har opplevd at foreleseren har snakket nedsettende om kristen tro. Det kommer frem i en omfattende undersøkelse publisert av Laget, som er basert på svar fra 853 kristne studenter i Norge.

– Jeg ble veldig overrasket over at det var så mange som hadde den opplevelsen, sier Fonn til Vårt Land, og legger til:

– Jeg vet jo at fordommer finnes, men jeg visste ikke at de var like utbredt i akademiske miljøer.

Opplevd fordommer

Én av grunnen til at Fonn valgte å skrive om nettopp dette temaet er fordi han selv har møtt fordommer som kristen, kan han fortelle.

William Matteus Fonn

– Jeg er redd for at jeg skal knyttes til ekstreme holdninger fordi jeg er kristen.

– Hvilke holdninger tenker du på da?

Jeg har opplevd at folk knytter kristne til høyreekstreme, og mange har kommentert under tekstene mine at det er vanskelig å ta det kristne sier seriøst, sier avgangseleven.

Fonn forteller at han har fått en del meldinger fra venner som synes innlegget var bra. Ellers mener han at kommentarene under innlegget bekrefter de fordommene han tidligere har møtt.

Vil ha takhøyde

Gunn Enli, studiedekan ved det humanistiske fakultetet på Universitetet i Oslo (UiO), synes tallet som kommer frem i undersøkelsen er høyt.

– Vårt mål er at studentene skal ha et trygt læringsmiljø, og at de ikke skal oppleve trakassering i undervisningen, sier hun.

Enli understreker at universitetet jobber for at studentene skal oppleve en takhøyde for å ha ulike meninger, både når det kommer til tro, og andre temaer som for eksempel politisk ståsted.

Gunn Enli

På UiO finnes det et varslingssystem hvor studentene kan melde ifra om utfordringer knyttet til hverdagen på studiestedet. Her kan man blant annet varsle om kritikkverdige forhold i forelesninger.

– Vi har fått inn klager om et stort spenn av tematikker, men det har ikke har kommet klager på at forelesere har snakket nedsettende om kristen tro i dette systemet ved vårt fakultet.

– Bør tenke seg om

Leder i Norsk studentorganisasjon Oline Sæther sier møtet mellom student og foreleser kan være full av utfordringer.

– Studenten skal kunne være trygg på at de har et godt læringsmiljø og blir respektert for de verdiene de har, samtidig som foreleser på sin side har en akademisk frihet til å mene det de vil om verden, sier hun.

Sæther peker på at løsningen bør være å gå i dialog.

– Det er helt reelt at en foreleser har mye uformell makt i møte med sine studenter, og de bør derfor tenke gjennom hvordan de ordlegger seg og hvem som er i publikum. Samtidig har vi studenter et ansvar om å gi tilbakemelding.

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther, sier samarbeidet med Borch har vært godt. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Hun understreker at studentorganisasjonen er opptatt av at alle studenter skal være representert gjennom et godt studentdemokrati, og at de har tillitsvalgte som kan si ifra om utfordringer som de møter på.

– Er dette en utfordring dere er kjent med?

– Ikke spesifikt rundt dette temaet, men på generell basis så kjenner vi til at det asymmetriske maktforholdet mellom foreleser og student skaper utfordringer, svarer Sæther.

Ikke en kjent utfordring

Heller ikke for studiedekan Enli er dette en kjent problemstilling, men hun tviler ikke på at det faktisk kan finnes et holdningsproblem i noen hjørner av akademia.

– Vi har godt av å diskutere denne problemstillingen og hvordan vi forelesere kan lede diskusjoner for at studentene skal oppleve at de blir respektert og inkludert, samtidig som det skal være lov å ha ulike meninger, sier hun.

Svein Ivar Angell, visedekan for utdanning og internasjonalisering ved Det humanistiske fakultet på Universitetet i Bergen er heller ikke kjent med denne utfordringen, men synes det er beklagelig om det er slik at så mange kristne studenter opplever at foreleserne snakker nedsettende om deres tro.

– Vi jobber hele tiden for å skape trygge læringsmiljøer for alle studenter, uavhengig av religiøse eller politiske preferanser.

Det sier Angell, og legger til at fakultet også jobber tett med studentrepresentantene i Humanistisk Studentutvalg.

Heller ikke Ingunn Folkestad Breistein, dekan ved fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder, er ikke kjent med utfordringen, skriver Khrono.

— Vi ønsker likevel å ta funnene på alvor for å se om det finnes et forbedringspotensial rundt hvordan forelesere omtaler religiøse personer, sier Breistein til Khrono.

Håper noen tar affære

Fonn håper nå at universitetene tar affære for å avklare hvordan man skal ordlegge seg når det kommer til å snakke om tro i forelesning.

– Dette er et holdningsproblem, og foreleser har mye makt og skal utdanne en hel generasjon.

– Hvilke konsekvenser tror du det kan få om en foreleser snakker nedsettende om tro?

– Jeg tror det vil påvirke læringsmiljøet i klassen, og kanskje gjøre kristne studenter utrygge. En foreleser kan både skape og forsterke fordommer, sier Fonn.

Les mer om mer disse temaene:

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion