Religion

KG-elever fikk ikke gyldig fravær for å dra på pinsekonferanse

FRAVÆR: Elevene fra Kristelig Gymnasium var de eneste fra menigheten som fikk avslag på søknad om gyldig fravær for å dra på pinsekonferanse. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) reagerer på avslaget.

Tidligere i januar gikk Pinsebevegelsens lederkonferanse LED24 av stabelen i Lillestrøm. Konferansen gikk over flere dager, deriblant flere hverdager.

Den ønsket Henriette Hoel (18) og Oline Wold (16), som går på Kristelig gymnasium (KG) i Oslo, å delta på, selv om de måtte søke seg fri fra skolen.

Begge er en del av Sentrumkirken Strømmen og hadde fått beskjed av sine ungdomsledere om at det ikke ville være et problem å få gyldig fravær for å delta.

– Det er flere vi kjenner som har fått gyldig fravær før. Blant annet fikk fetteren min det i fjor for den samme konferansen, sier Hoel.

Henriette Hoel

LNU reagerer på avslaget

Både Hoel og Wold fikk avslag på søknadene de sendte inn. Begrunnelsen var at ikke Pinsebevegelsen er en politisk organisasjon.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) reagerer på avslaget ungdommene har fått.

– Elever har rett til å bli hørt og delta i organisasjonsliv. Konferanser som LED er viktige for at unge skal få selvtilliten og kunnskapen som trengs for å ta på seg lederoppgaver og delta i samfunnsdebatten. Det er leit at rektor skal kunne sette en stopper for dette, sier Margrete Bjørge Katanasho, styreleder i LNU i en uttalelse til Vårt Land.

Margrete Bjørge Katanasho, styreleder, Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU)

Det er flere grunner som kan kvalifisere til gyldig fravær for elever på videregående (se faktaboks). LNU mener deltakelse på LED-konferansen tilsvarer punktet om «representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå».

– Denne situasjonen understreker viktigheten av et tydelig fraværsregelverk, som beskytter unges rett til deltakelse. Vi ser dessverre at regelverket utøves ulikt fra skole til skole, sier Katanasho videre.

Fungerende rektor ved KG, Hanne Tulluan, svarer på kritikken lenger nede i artikkelen. Hun tror saken «kunne blitt løst med veiledning og dialog»

Dro likevel

– Da vi fikk avslag ble vi ganske stresset, sier Oline Wold og forteller at hverken hun eller de andre var forberedt på det.

Det førte til at både ungdomslederne i menigheten og Hoels far tok kontakt med rektor ved skolen for å forsøke å få omgjort på vedtaket, men skolen sto på sitt.

Det heter jo Kristelig Gymnasium! Man skulle trodd at de var litt mer fleksible når det kom til å verdsette elevenes engasjement i kristne organisasjoner.

—  Oline Wold

– Vi endte opp med å dra likevel, sier Henriette Hoel.

– Festivalpasset var betalt av kirka i forkant, så vi måtte jo benytte oss av det, sier Wold.

Oline Wold, KG-elev

Siden begge jentene Vårt Land har snakket med hadde lite fravær fra før, vil deltakelsen på pinsekonferansen neppe få noen alvorlige konsekvenser for dem.

---

Regler for gyldig fravær i videregående skole

For inntil sammenlagt 10 skoledager i et opplæringsår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

  • helse- og velferdsgrunnar
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kilde: Forskrift til opplæringsloven

---

Eneste skole som ikke innvilget

Wold opplyser om at de til sammen var fem videregåendeelever fra menigheten som deltok.

– Vi fra KG var de eneste som ikke fikk innvilget gyldig fravær. De andre går på offentlig videregående.

At det var nettopp KG-elevene som fikk avslag synes begge to er komisk.

– Det heter jo Kristelig Gymnasium! Man skulle trodd at de var litt mer fleksible når det kom til å verdsette elevenes engasjement i kristne organisasjoner.

Hoel skulle ønske at det var enklere å forstå hva som kvalifiserte til å få fraværet godkjent og ikke.

– Nå blir det veldig uforutsigbart, sier hun.

KG: – Tror saken kunne blitt løst med veiledning og dialog

Fungerende rektor ved KG, Hanne Tulluan, sier skolen «forstår at elevene synes det er rart at vi som kristen skole ikke har innvilget deres søknad til å delta på et kristent arrangement».

Men regelverket er «svært strengt» og det samme for KG som for andre skoler, påpeker hun.

«I dette tilfelle var det søkt på politisk grunnlag, noe vi ikke fant hjemmelsgrunnlag for å innvilge», skriver Tulluan til Vårt Land.

Hvis skolen skal godkjenne fravær, må eleven begrunne søknaden i ett av kriteriene som listes opp i forskriften til Opplæringsloven og dokumentere at kriteriet blir møtt.

«Den fleksibiliteten elevene etterlyser finnes ikke i regelverket», utdyper Hanne Tulluan.

Dersom de to KG-elevene i stedet leverer dokumentasjon på representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå, «ville det være mulig at saken stilte seg annerledes», skriver rektoren.

Hun sier KG «imøteser en søknad med hjemmelsgrunnlag knyttet til representasjon»

«Det er beklagelig at dette har blitt en mediesak siden vi tror at permisjonssøknaden lett kunne blitt løst med veiledning og dialog»

Frykter ulik tolkning

Utdanningsdirektoratet har foreslått ny regler for fravær i skolen. Forslaget innebærer at all type fravær skal plasseres i samme kategori, og at fraværsgrensa skal heves til 15 prosent. Det innebærer at fravær knyttet til politisk eller organisatorisk arbeid ikke lenger skal unntas fra grensa.

LNU frykter spesielt at forskjeller i tolkning av reglene kommer til å øke hvis forslaget går gjennom.

Skolen bør legge til rette for at unge kan organisere seg, slik at skolegang og engasjement kan gå hånd i hånd, sier Katanasho i LNU.

Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion