Religion

Bodil Sødal fra Mariahuset mottok pavens fortjenestemedalje

UTMERKELSE: Mottok medaljen for å ha «utvist stort mot og stor omsorg».

Tirsdag denne uka ble Bodil Sødal, leder for Mariahuset, tildelt pavens fortjenestemedalje. Medaljen har det latinske navnet Benemerenti og deles ut for tjenester til Den katolske kirke.

Mariahuset er et hus på Frogner i Oslo, hvor tre kvinner, to av dem med utviklingshemming, lever sammen i et tverrkirkelig og likeverdig fellesskap. Det ble startet av Bodil Sødal og Wera Sæther i 1975. I tillegg til de faste beboerne er flere mennesker knyttet til huset som såkalte medvandrere, og i huset holdes det jevnlig både katolsk og protestantisk messe.

– Har etterlignet Jesu kjærlighet

Det var biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt Eidsvig, som delte ut medaljen på vegne av paven.

Bodil Sødal mottar den pavelige medaljen Benemerenti og får utdelt blomster av biskop Bernt Eidsvig

– Ordet benemerenti betyr «god fortjeneste». Paven gir denne til personer som har fortjent særlig anerkjennelse, sa han da han overrakte medaljen. Han forklarte videre at medaljen opprinnelig var en militær utmerkelse for utvist mot, men at den fra 1925 også har blitt gitt til menn og kvinner for andre fortjenester, sa Eidsvig.

– Jeg tviler, kjære Bodil, på om du har noen militære bragder å se tilbake på i ditt liv, men om du ikke ser det selv, vet alle her at du har utvist stort mot og stor omsorg for personer som har beveget deg. Du har etterlignet Kristi kjærlighet til dem som synes små og svake, men du vet hvor store de er – ikke minst i Guds øyne.

– Hos deg har du skapt et hjem for dem. Du har inspirert alle oss som har fått lære deg og din familie her å kjenne.

Bygget på lekeverdighetstanke

Vårt Land har også fått tilsendt en uttalelse fra Per Størksen, tidligere styreleder for Mariahuset, som også deltok i overrekkelsen.

– Formelt sett er det du, Bodil, som medaljen gis til. Samtidig gis den også til du Laila, og du Susanne (de andre faste beboerne, journ.amn), dere tre som har vært pionerene og kjernen til fellesskapet i over 40 år, skriver han og legger til at det samtidig ikke er merkelig at medaljen gis til Bodil Sødal.

– Du er den som har levd i midten.

Under overrekkelsen ønsket Sødal at det var Susanne som skulle få medaljen hengt på brystet.

I 2018 var Vårt Land på reportasjebesøk hos Mariahuset. Den gang forklarte Bodil Sødal grunntanken bak huset slik:

– Hele huset hviler på en gudgitt likeverdighetstanke. Det viktigste for oss er nestekjærligheten, menneskeverdet, fred og forsoning.

---

Mariahuset

  • Wera Sæther og Bodil Sødal etablerte Mariahuset i Oslo i 1975.
  • Mariahuset er et fellesskap etter mønster av Jean Vaniers l’Arche-felleskap i Frankrike, hvor såkalt funksjonsfriske og funksjonshemmede deler livet sammen. Huset har i dag tre faste beboere; to med utviklingshemming og husets ansvarlige, Bodil Sødal. Flere venner av huset bidrar i de daglige gjøremålene.
  • Det er et økumenisk fellesskap, med både protestantiske gudstjenester og katolske messer i husets kapell. Huset bygger på det dobbelte kjærlighetsbudet, om å elske Gud, og vår neste som oss selv.

---


Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion