Religion

Utsetter rapport om DNKs forhold til jødedommen

OMFATTENDE ARBEID: Den norske kirke driver for tiden med selvgransking av sitt forhold til jødedommen. En rapport som etter planen skulle være klar i høst, utsettes nå til april 2024.

– Vi er litt forsinket, men det er ingen dramatisk grunn. Det dreier seg rett og slett bare om omfattende arbeid.

Det sier Endre Fyllingsnes, leder i utvalget som har mandat fra Den norske kirke til å granske trossamfunnets forhold til jøder og jødedom.

Utvalget ble nedsatt av Bispemøtet og Mellomkirkelig råd i 2021 med mål om å levere en rapport og anbefalinger høsten 2023. Den fristen har utvalget altså ikke rukket.

– Fristen vi fikk var ingen endelig frist, så vi har vært fleksible med tanke på den. Det har vært viktigere for oss og få et godt og gjennomarbeida resultat, sier Fyllingsnes, som i tillegg til å være utvalgsleder, er sokneprest i Fredrikstad domkirke.

– Vi holder på med de siste rundene med tekst. Rapporten blir offentliggjort i slutten av april, forsikrer Fyllingsnes.

---

Utvalget

  • Den norske kirke (DNK) ønsker å rydde i sitt forhold til jøder og jødedom.
  • Som en del av arbeidet, satte Bispemøtet og Mellomkirkelig råd i 2021 ned et utvalg som skal utrede teologiske og praktiske perspektiver på relasjonen til jøder og jødedom.
  • Utvalget består av 13 medlemmer. Utvalgets leder er Endre Fyllingsnes, sokneprest i Fredrikstad domkirke. Utvalgets nestleder er Anne Hege Grung, professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, UiO.
  • Øvrige utvalgsmedlemmer er: Claudia Lenz, Elisabeth Eriksen Levy, Hans Morten Haugen, Herborg Oline Finnset, Håkon Harket, Jan-Olav Henriksen, Jostein Ådna, Kristin Joachimsen, Merete Thomassen, Oskar Skarsaune og Øivind Kopperud.

Kilde: Den norske kirke.

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion